top of page

1. ЕТАП – ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

  • Предпроектни проучвания за територията.

  • Анализ за наличните на данни за прилежащата инфраструктура.

  • Изготвяне на предварително задание за проектиране.

bottom of page